Cursos de Formació ~ Bioblogia.net

25 de enero de 2005

Cursos de Formació

Com ja sabeu GOB i PIMEN duim a terme conjuntament el projecte
ECOPIME. Aquest projecte té com a principal finalitat sensibilitar i
ambientalitzar les petites i mitjanes empreses dels sectors de
l'alimentació i nàutic.
El projecte inclou una web, un observatori, un estudi sobre residus,
guies de bones pràctiques i cursos i jornades, entre d'altres.
Vos enviam l'oferta formativa d'aquest projecte per si directament
estau interessats a participar-hi o per si coneixeu algú que li pugui
interessar. Us agrairíem que li donàssiu la màxima difusió.
Els destinataris dels cursos són empresaris i treballadors de pimes i
també autònoms d'una sèrie de municipis: Palma, Calvià, Marratxí,
Llucmajor, Ses Salines, Santanyí, Felanitx, Sant Llorenç, Son Servera,
Capdepera, Cala Rajada, Pollença, Alcúdia, Muro i Santa Margalida.
Telèfon: 971498027
correu-e: contacte@ecopime.org <mailto:contacte@ecopime.org>
Informació Bàsica dels Cursos de Formació
CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA E INTEGRADA: INICIACIÓN Y DESARROLLO.
Del 16 de febrero al 14 de marzo.
Durada: 30h.
Lugar de realización: Manuel Sanchis i Guarner, 10, baixos.
Dies: Dilluns i dimecres.
Febrer: 16, 21, 23 i 28.
Març: 2, 5 (dissabte), 7, 9 i 14.
Horaris: de 19h a 22h, dissabte: de 9h a 14h. Dia 14: de 18h a 22h.
Professorat: Aina Maria Calafat Rogers (Biòloga) i Miquel Serra Sansó
(Enginyer tècnic agrícola).
---
CURSO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA ENERGÍA Y MEDIDAS DE AHORRO EN LAS
PYMES.
Del 18 de febrero al 5 de marzo.
Durada: 30h.
Lugar de realización: Edificio Social de GESA, c/Joan Margall, 16.
Dies: Divendres i dissabte.
Febrer: 18, 19, 25 i 26.
Març: 4 i 5.
Horaris: Divendres de 16h a 21h; Dissabte: de 9h a 14h.
Professorat:
Mª Magdalena Frau dia 18 de febrero de 16:00 a 17:30h Responsable
Comunicación Gesa
Bartolomé Caps dia 18 de febrero de 17:30 19:00h Responsable comercial
de GESA/GAS
Juanjo Bosch dia 18 de febrero de 19:00 h a 21:00h Jefe de ventas Gesa/gas
Jaime Ribot dia 19 de febrero de 9 a 11:30h Director centrales
eléctricas de mallorca
Joan Vidal dia 19 de febrero de 11:30 a 14:00 h
Salvador Guardiola dia 25 de febrero de 16:00 a 18:30 h Director
comercial GESA/ENDESA
Rafael Nicolau dia 25 de febrero de 18:30 a 21:00 h Responsable Gran
público GESA/ENDESa
Pedro Catalá 26 de febrero de 9 a 12:00 h Responsable canal/empresas y
promotores GESA/ENDESA
Juan Monjo dia 26 de febrero de 12:00 a 14:00 h Jefe centro de control
Marti Ribas dia 4 de marzo de 16 a 18:30 h Director grandes clientes
Ferrán Pruñonosa dia 4 de marzo de 18:30 a 21:00h Asesor calidad onda
eléctrica
Andreu Cladera dia 5 de marzo de 9:00 a 14:00 h Responsable energías
renovables GESA/ENDESA
---

CURSO DE ECOTURISMO: AMBIENTALIZACIÓN DE INSTALACIONES TURÍSTICAS.
Del 4 al 12 de marzo.
Durada: 30h.
Lugar de realización: Manuel Sanchis i Guarner, 10, baixos.
Dies: Divendres i dissabte.
Març: 4, 5, 11, 12, 18 i 19.
Horaris: divendres horabaixa de 17h a 22h. Dissabte matí de 9h a 14h.
Professorat: Gaspar Rodríguez Pastor.
---
CURSO DE PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL DEL USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOs.
Del 15 de febrer al 22 de marzo.
Durada: 30h.
Lugar de realización: Manuel Sanchis i Guarner, 10, baixos.
Dies: Dimarts i dijous.
Febrer: 15, 17, 22 i 24.
Març: 3, 8, 10, 15, 17 i 22.
Horaris: de 19h a 21h.
Professorat: Jaume Rigo (Enginyer Agrònom).
---
JORNADA DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS EN LAS PYMES. SECTOR NÁUTICO.
Dia: 24 de febrero.
Durada: 4h.
Lugar de realización: Son Fuster (Edificio Central de Sa Nostra), c/
Ter, 16.
Horario: de 10h a 14h.
---
JORNADA DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS EN LAS PYMES. SECTOR ALIMENTACIÓN.
Dia: 10 de marzo.
Durada: 4h.
Lugar de realización: Parque de Tecnologías Ambientales (Edificio
Central), carretera de Sóller, km. 8,2.
Horario: 18h a 22h.

Find your job here