ES BUSCA ESTUDIANT PER A MOSTREIG SOBRE LA INFLUÈNCIA ELS INCENDIS EN L’ABUNDÀNCIA DE CONILL ~ Bioblogia.net

23 de junio de 2008

ES BUSCA ESTUDIANT PER A MOSTREIG SOBRE LA INFLUÈNCIA ELS INCENDIS EN L’ABUNDÀNCIA DE CONILL

Influència de la tipologia de la vegetació i tractaments forestals en l’abundància de conill en ecosistemes incendiats..

Tasques: mostreig de la tipologia de la vegetació i cobertura vegetal en parcel.les al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, en el marc d’un projecte a llarg termini.

Periode: Des de finals de juny fins a finals de juliol. 25 jornades de feina. Tasca intensiva diària.

Requeriments candidats: saber identificar flora mediterrània . Saber-se orientar per la muntanya i ser independent. Disposar de vehicle.

Participació: Projecte multidisciplinar a llarg termini aplicat a la conservació. Es poden convalidar crèdits.

Suport: es pagaràn les despeses de desplaçament (carburant) i es fornirà del material necessari. Hi haurà suport metodològic d’un llicenciat i un director de projecte.


Enviar expedient acadèmic i Curriculum vitae a:
Dr. Joan Real (jreal@ub.edu)

Find your job here