Oferta de trabajo en el proyecto ACCUA ~ Bioblogia.net

31 de julio de 2009

Oferta de trabajo en el proyecto ACCUA

S’ofereix UN CONTRACTE LABORAL per treballar al projecte ACCUA (Adaptacions al Canvi Climàtic en l'Ús de l'Aigua http://www.creaf.uab.cat/accua/).

Aquest projecte està coordinat pel CREAF, i participen l’IRTA, la UPC i l’ETC/LUSI. REQUISITS DEL CANDIDAT

1. Formació en l’àmbit del medi ambient (Biologia, CCAA, Ciències, Enginyeries, Geografia Física, ...)

2. Grau de Doctor i/o mèrits equivalents amb una experiència professional no inferior a 5 anys.

3. Amplia experiència en coordinació i gestió de projectes.

4. Especialització: usuari avançat en SIG (preferentment ArcGIS), coneixement del territori català, tractament estadístic amb base de dades, etc.

5. Coneixement avançat en anglès parlat i escrit.

6. Facilitat per tractar persones i realitzar viatges.

CONDICIONS DE TREBALL - Duració del contracte: divuit mesos. - Retribució bruta anual: entre 26000 i 30000 euros segons experiència.

TERMINIS Interessats/des enviar instància amb les dades personals, Currículum vitae, a la Secretaria de CREAF per correu electrònic (marta@creaf.uab.es).

Termini de presentació: 15 de setembre de 2009. Els sol·licitants preseleccionats seran convocats a una entrevista personal. Resolució de la convocatòria, finals de setembre. Incorporació, a primers d’octubre.

Find your job here