CURS DE MONITOR D’EDUCACIÓ AMBIENTAL ~ Bioblogia.net

12 de septiembre de 2004

CURS DE MONITOR D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

El GOB realitzarà en col·laboració amb el Centre de Formació de PIMEM un
curs GRATUÏT de monitor d’educació ambiental reconegut per la Direcció
General de Formació del Govern de les Illes Balears.
DESTINATARIS, DURADA, DATES, HORARIS I LLOC DE REALITZACIÓ.
El curs va dirigit a persones en situació d’atur de 16 a 25 anys.
El curs començarà dia 20 de setembre i acabarà dia 29 de novembre.
Les sessions seran de 9h a 14h de dilluns a divendres, també hi haurà
sessions en dissabte.
Les sessions teòriques tindran lloc al Centre de Formació PIMEM, al c/
Patronat Obrer de Palma.
La durada serà de 350 hores, repartides de la següent manera:
- 245 hores teòriques
- 50 hores de pràctiques
- 55 hores de tutoria (per supervisar la realització d’un treball sobre
algun tema relacionat amb l’educació ambiental).

INSCRIPCIONS
Per inscriure-vos basta telefonar al GOB, i demanar per en Miquel Àngel
Ballester (Responsable del Servei d’Educació Ambiental), tel. 971 498268.
* *
CONTINGUTS DEL CURS.
1. Nocions bàsiques de medi ambient i societat, 13 hores.
2. El medi de les Illes Balears, 55 hores.
2.1. El medi a les Illes Balears (1). Nocions bàsiques: insularitat,
paisatge i ecosistema, 10 h.
2.2. El medi a les Illes Balears (2): Els ecosistemes de les serres, de
barrancs i de torrents, 15h.
2.3. El medi a les Illes Balears (3): Els ecosistemes de les zones
humides, de litoral i de medi marí, 15h.
2.4. El medi a les Illes Balears (4): Els ecosistemes de l’espai agrari
i de l’espai urbà, 15h.
3. La problemàtica ambiental de les Illes Balears, 50 hores.
3.1. La problemàtica ambiental de les Illes Balears (1): perspectiva
històrica i característiques generals, 15h.
3.2. La problemàtica ambiental de les Illes Balears (2): la
biodiversitat, el paisatge i els ecosistemes, 15h.
3.3. La problemàtica ambiental de les Illes Balears (3): el consum de
recursos naturals, 20h.
4. Monitor d’educació ambiental, 115h.
4.1. Introducció a l’educació ambiental, 15h.
4.2. El perfil de l’educador ambiental, 30h.
4.3. L’educació ambiental a l’àmbit formal, 35h.
4.4. L’educació ambiental a l’àmbit no formal, 35h.
5. Prevenció de riscos laborals, 12h.
El curs consta també de...
PRÀCTIQUES EN EMPRESES
Pràctiques d’educador ambiental en el Servei d’Educació ambiental del
GOB a l’àmbit formal o no formal

HORES:

50h
TUTORIES
Tutories a les quals es realitzarà la revisió d’un treball dut a terme
pels alumnes relacionat amb un tema de medi ambient

HORES:

55h

Find your job here