ECOTURISME I AMBIENTALITZACIÓ D´EMPRESES TURÍSTIQUES ~ Bioblogia.net

1 de marzo de 2005

ECOTURISME I AMBIENTALITZACIÓ D´EMPRESES TURÍSTIQUES

*DURADA: *30 hores.
*Nº PLACES:* 20.
*DATA D'INICI:* 4 de març.
*DATA FINALITZACIÓ:* 19 de març.
**
*HORARI:* divendres de 17:00 a 22:00, dissabte de 9:00 a 14:00 hores
**
*REQUISITS:* treballadors de pimes i/o professionals autònoms
**
*OBJECTIU:*
L’objectiu general del curs és proporcionar als professionals del
turisme elements teòrics-pràctics per analitzar i valorar les pràctiques
de l’ecoturisme en el marc del desenvolupament sostenible, identificant
les variables que permetin la seva avaluació i establint un pla
estratègic per el desenvolupament de projectes d’ecoturisme.
**
*PROGRAMA:*
1.
Introducció, història i desenvolupament de l’ecoturisme.
2.
Protecció de recursos naturals.
3.
Aspectes econòmics vinculats a l’ecoturisme.
4.
Ecoturisme sostenible.
5.
Ecoturisme i educació ambiental.
6.
Disseny d’un projecte d’ecoturisme.
7.
Les ecoetiquetes. Què són?
8.
Adaptació de les empreses turístiques.
Curs impartit per:
Gaspar Rodríguez.
Responsable de Projectes de Qualitat. Institut de Qualitat Turística
(Conselleria de Turisme del Govern Balear).
INSCRIPCIO: contacte@ecopime.org o telefonant al 971-496060

www.ecopime.org <http://www.ecopime.org>

Find your job here